Phần 1: Bốn thì cơ bản trong tiếng Anh
Phần 2: Sự hoà hợp giữa chủ ngữ & động từ
Phần 3: Câu bị động
Phần 4: Mệnh đề quan hệ
Phần 5: Giới từ
Phần 6: Danh từ & mạo từ
Phần 7: Động từ
Phần 8: Tính từ & trạng từ
Phần 9: Câu so sánh
Phần 10: Liên từ
Phần 11: Các điểm ngữ pháp gây nhầm lẫn

Bài 6: Sự hoà hợp giữa chủ ngữ & động từ (P1)

Nội dung và mục tiêu của bài học:

  • Nguyên tắc cơ bản để chia động từ hoà hợp với chủ ngữ
  • Cách sử dụng lượng từ trong tiếng Anh để hình thành chủ ngữ số nhiều hay số ít tương ứng

Link download slide bài học: https://drive.google.com/file/d/1Hz6wYmVCfiOZqwF4A1ha3qzg6S_WIyBo/view?usp=sharing

  • Đăng ký
Bạn bị quên mật khẩu? Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được một link để tạo mật khẩu mới qua email.